Profeet Elias Stichting als ANBI-instelling

Naam
Elias Stichting; vestigingsplaats Sint. Hubert, sinds 27 december 1972.

RSIN-nummer 003831206

Contactgegevens

Tijdelijk Wil Ernst (penninmester en voorzitter a.i. Profeet Elias Stichting) p/a Nimrod 15, 5454 HG St. Hubert
E-mail: info@eliasklooster.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

W.T.M. Ernst, voorzitter a.i. en penningmeester,

B.J.A.M. Boeijen, lid en

L. Zahra secretaris

Het beleidsplan
a) Het verzorgen van liturgische vieringen en sacramenten.
b) Geldwerving: de inkomstenbronnen bestaan uit vrijwillige bijdragen, giften en de inkomsten van bezoekers van de kerkdiensten, zoals collectes en verkoop van kaarsen en prosforen (offerbroodjes).
c) Beheer van vermogen: de jaarlijkse inkomsten worden voor een deel besteed aan de benodigdheden voor de Heilige Diensten. Onderhoud van het kloostergebouw

Het beloningsbeleid
De bestuurders en geestelijken van de Stichting krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van het orthodoxe geloof -en kloosterleven, een en ander met alle daartoe geëigende en geoorloofde middelen, alles in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van de orthodoxe erediensten, waarbij onder eredienst wordt verstaan: een eredienst volgens de regels en gebruiken van de Grieks Orthodoxe Kerk, door en in een kerkelijke gemeenschap die leeft in sacramentele eenheid met het Exarchaat van Nederland en Luxemburg.
Bezoekende gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken en Sacramenten, zoals Doop, Huwelijk, Biecht, Ziekencommunie en Ziekenzalving.

Het klooster van de Heilige Profeet Eliastichting maakt deel uit van het Exarchaat van Nederland en Luxemburg.

De stichting geeft het klooster de middelen (gebouw e.d.) om het orthodoxe geloof en kloosterleven te kunnen (aan) bieden.


Financieel Jaarverslag en Toelichting 2021

 

 

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.