Profeet Elias Stichting als ANBI-instelling

Naam
Elias Stichting; vestigingsplaats Sint. Hubert, sinds 27 december 1972.

RSIN-nummer 003831206

Contactgegevens
Hegoumen Boris (Chapchal), Nimrod 15, 5454 HG St. Hubert
E-mail: info@eliasklooster.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit Hegoumen Boris (Chapchal), voorzitter, en E.W.T.M. Ernst, secretaris/penningmeester a.i., B.J.A.M. Boeijen, lid, G. Janssen, lid

Het beleidsplan
a) Het verzorgen van liturgische vieringen en sacramenten.
b) Geldwerving: de inkomstenbronnen bestaan uit vrijwillige bijdragen, giften en de inkomsten van bezoekers van de kerkdiensten, zoals collectes en verkoop van kaarsen en prosforen (offerbroodjes).
c) Beheer van vermogen: de jaarlijkse inkomsten worden voor een deel besteed aan de benodigdheden voor de Heilige Diensten. Onderhoud van het kloostergebouw

Het beloningsbeleid
De bestuurders en geestelijken van de Stichting krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van het orthodoxe geloof -en kloosterleven, een en ander met alle daartoe geëigende en geoorloofde middelen, alles in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van de orthodoxe erediensten, waarbij onder eredienst wordt verstaan: een eredienst volgens de regels en gebruiken van de Servisch Orthodoxe Kerk, door en in een kerkelijke gemeenschap die leeft in sacramentele eenheid met het (Servisch) Patriarchaat van Petch.
Bezoekende gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken en Sacramenten, zoals Doop, Huwelijk, Biecht, Ziekencommunie en Ziekenzalving.

De Stichting maakt deel uit van het (Servisch) Patriarchaat van Petch.


Financieel Jaarverslag en Toelichting 2020