Klooster van de Heilige Profeet Elias

50 jaar 20-07-1972 – 20-07-2022

 

De vijftigste verjaardag van het Orthodox Klooster van Sint Hubert Mill (Noord-Brabant) werd op zaterdag 23 juli 2022 gevierd met een bisschoppelijke Liturgie. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarch) die voorging in de viering van de Goddelijke Liturgie, omringd van zes priesters en een diaken. Nog vier priesters, de Abdis en zuster van het Orthodox Klooster van Asten en een menigte van gelovigen waren in gebed verenigd. De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door de samenzang van de aanwezige gelovigen.

 

In zijn homilie had Metropoliet het over het leven en het belang van de Profeet Elias in het leven van de christenen vandaag. “In onze dagen blijft de profeet Elias prediken tot Gods volk en roept hij iedereen op zich te bekeren en elke afgod en valse godheid te verlaten. Ook vandaag predikt de profeet Elias tot ons, om met zuiverheid en waar geloof naar de Heer terug te keren en om niet toe te staan dat valse leringen ons hart onzuiver maken. (…) Vandaag roept de Profeet ons toe en zegt dat de Here God leeft en Zijn volk zal oordelen naar hun werken! Bekeer u en keer terug naar de Heer van liefde en u zult Zijn heerlijkheden zien! Laten we het vurige geloof van de profeet Elias navolgen. Laten we hem als voorbeeld nemen. Laten we in ons hart, als in vurige strijdwagens, Christus onze Verlosser ontvangen. (…) Laten we onze zwakke natuur verlaten en bovenal Christus verheerlijken en met deugden uitroepen: inderdaad, Heer, U bent onze God, de enige ware God”.

 

Na de Goddelijke Liturgie sprak Metropoliet Athenagoras over de bijzondere persoon die wijlen Archimandriet Pachom was, die de moed had om hier een klooster te stichten. Hij had weliswaar de steun van de Aartsbisschoppen Georges van Syracuse, Georges van Evdokia en Gabriël van Komana, die hiërarchen waren die begaan waren met de inplanting van de Orthodoxie in onze contreien. Metropoliet Athenagoras herinnerde ook dat wijlen Moeder Maria er dire jaar heeft verbleven, voor ze haar eigen Klooster heeft opgericht op een afstand van slechts enkele tientallen kilometers. De metropoliet verklaarde ook hoe het Klooster nu behoort tot het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg. Hij vroeg tenslotte ook om te bidden opdat God en de Moeder van God er opnieuw monniken zou heenzenden.

 

Nadien namen enkele verantwoordelijken van het bestuur van de Stichting Orthodox Klooster Profeet Elias het woord en lieten weten hoe blij ze waren dat dit gouden jubileum kon worden gevierd. Vader Josef Sikhora heeft een icoon van de Profeet Elias meegebracht, geschilderd door de monialen van het Klooster in Trazegnies, icoon die door hen geschonken wordt aan het Klooster van Sint Hubert Mill.

 

Iedereen werd uitgenodigd voor een ware Agape in de tuinen van het Klooster, waar men gezorgd had voor een mooi buffet. Het was voor velen de gelegenheid tot ontmoeting, iets waar iedereen  erg naar hunkert in deze post-coronatijd.

 

Voortaan zal er in principe de tweede en vierde zondag van de maand Goddelijke Liturgie worden gevierd, iets waar de trouwe vrienden van het Klooster zich bijzonder om verheugen.

 

Dit zal vanaf september 2022 gaan starten. De diensten worden op de website van het klooster (www.eliasklooster.nl) gepubliceerd.

 

 

In de onderstaande link wat foto's van 50-jarig kloosterfeest.

 

Foto's: https://flic.kr/s/aHBqjzZo6T