ANBI

Klooster H.Profeet Elias als ANBI-instelling

Naam
Klooster van de Heilige Profeet Elias; vestigingsplaats St. Hubert, sinds december 1972.

RSIN-nummer 57.42.55.58.2530

Contactgegevens
Nimrod 15 5454 HG, St. Hubert.
Website: http://www.eliasklooster.nl
E-mail: info@eliasklooster.nll

Bestuurssamenstelling
Het dagelijks bestuur van het klooster ligt ambtshalve bij de overste.

Het beleidsplan
Het klooster van de H.Profeet Elias tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van Vieringen. Het streven is om in zoveel mogelijk weekenden per jaar op zaterdag de Vespers en op zondag de Goddelijke Liturgie te vieren, evenals op de grote Feesten van het Kerkelijk Jaar.
Bezoekende gelovigen worden terzijde gestaan door gesprekken en Sacramenten, zoals Doop, Huwelijk, Biecht, Ziekencommunie en Ziekenzalving.

Het beleidsplan van de Stichting "Orthodoxe Kerk in Nederland - vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie in de Benelux" kunt u vinden via deze link: http://www.orthodoxekerk.net/pages/sub/94319/ANBI_informatie_OKIN.html.

Het beloningsbeleid
Het klooster betaalt geen salarissen of vergoedingen.

Doelstelling
Het klooster heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van het orthodoxe kloosterleven, een en ander met alle daartoe geëtgende en geoorloofde middelen, alles in de meest ruime zin van het woord.

Het klooster heeft tevens ten doel: de bevordering van de orthodoxe eredienst, waarbij onder eredienst wordt verstaan: een eredienst volgens de regels en gebruiken van de Oosters-Orthodoxe Kerk, door en in een kerkelijke gemeenschap die leeft in sacramentele eenheid met het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel.
Het klooster maakt deel uit van het Aartsbisdom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West-Europa van het Oecumenisch Patriarchaat.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het klooster van de H.Profeet Elias heeft in het afgelopen jaar in vrijwel alle weekenden en tevens op de grote Feesten en het patroonsfeest (20 juli) de H.Diensten gevierd.

Financiƫle verantwoording
De inkomsten van het klooster van collecte, kaarsen en giften gaan rechtstreeks naar de rekening van de Profeet Elias Stichting.

 

Profeet Elias Stichting als ANBI-instelling


Naam
Elias Stichting; vestigingsplaats St. Hubert, sinds 27 december 1972.

RSIN-nummer 003831206

Contactgegevens
B. Chapchal, Nimrod 15, 5454 HG St. Hubert
E-mail: chapchal@kpnplanet.nll

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat uit B. Chapchal, voorzitter, en E.W.T.M. Ernst, secretaris/penningmeester a.i., B.J.A.M. Boeijen, lid, G. Janssen, lid

Het beleidsplan
a) Geldwerving: de inkomstenbronnen bestaan uit vrijwillige maandelijkse bijdragen, giften en de inkomsten van de Kloosterbezoekers, zoals collecte en verkoop van kaarsen en prosforen (offerbroodjes).
b) Beheer van vermogen: de jaarlijkse inkomsten worden voor een deel besteed aan de benodigdheden voor de Heilige Diensten. Onderhoud kloostergebouw

Het beloningsbeleid
De bestuurders van de Stichting krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van het orthodoxe kloosterleven, een en ander met alle daartoe geëtgende en geoorloofde middelen, alles in de meest ruime zin van het woord.

Financieel Jaarverslag 2015-2016
PDF-file klik hier

Toelichting Financieel Jaarverslag
PDF-file klik hier